BEA Eskişehir projesi Çevre Şenliği’nde çocuklarla buluştu!

7 Haziran tarihinde Eskişehir’in Sazova Parkı’nda Dünya Çevre Günü teması ile binalarda enerji verimliliğini konu alan geniş çaplı bir etkinlik düzenlendi. BEA Eskişehir projesinin binalarda enerji verimliliği ile ilgili bilinci artırmaya yönelik bu etkinliğine şehirdeki ilkokullardan 7-15 yaş arası 500’e yakın çocuk katıldı. Etkinlikte, çocuklar enerji verimliliği konusunda bilgilenmeleri üzerine hazırlanmış oyunlarda yer aldılar.

Etkinliğe parkın amfi tiyatro alanında şehrin temizlik görevlilerinden oluşan ve geridönüştürülmüş materyallerle müzik yapan EkoShow Ritm Grubu’nun atık ve geri dönüşüm malzemelerine dikkat çeken gösterisi ile başlandı.

Çevre konulu müzik ve dansların ardından stantlara gelen çeşitli yaş gruplarındaki çocukların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi BEA çalışma grubunun tasarladığı ‘Enerjik Sek Sek’, ‘Enerji Çarkı’ ve ‘Enerjini Koru’ oyunları ile eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.

Oyun oynayan her çocuğa motivasyon sağlaması ve öğrenilen bilgilerin hatırlanabilir olması adına, BEA Eskişehir proje politikası olarak belirlenen “yeni yapılacak binaların en az B ve üzeri enerji kimlik belgesine sahip olması” temasını içeren bez çanta, arkadaşları ile oynayabilmeleri ve yaygınlaştırılması için Enerji Çarkı oyununun taşınabilir formatı ve tohumlu kalem verildi.

Enerjik Sek Sek

Oyundan önce çocuğa enerji verimliliği, enerji etkiletleri, binalar ve cihaz verimlilikleri hakkında temel bilgiler verildikten sonra çocuklar yenilenen formattaki seksek oyununa başlıyor. En düşük enerji sınıfı olan D’den oyuna başlayan çocuk A+++’a ulaşınca kazanmış oluyor.

enerjikseksek

Enerji Çarkı

Çocuklar, içinde farklı enerji verimli bina malzemelerinin (yeşil çatı, solar panel, çift cam v.b.) yazılı olduğu çarkı döndürüyor. Daha sonra da çocukların çarktan çıkan sonucun ilişkili olduğu malzemeyi masada duran diğer tüm malzemeler arasından seçerek boş olan kısma yerleştirtirmesi bekleniyor. Bu esnada her bir malzeme ve ürün hakkında çocuklar yetkili bir kişiden detaylı bilgi alırken çarkı tamamlayanlara da ödüller veriliyor.

Malzemeler:

 • Çift Cam
 • Taş Yünü
 • Yeşil Çatı
 • Strafor
 • Güneş Paneli
 • LED Ampul

enerji çarkı

Enerjini Koru

Zarla oynanan bu oyunda çocuklar attığı zarın sayısı kadar ilerleyerek 56 basamaktan oluşan oyunu bitirmeye çalışıyor. Ancak geldiği kısımda enerji verimli bir yazı yazıyorsa daha ilerdeki bir basamağa atlayabiliyor (enerji tasarruflu ampul kullanmak gibi), ya da tam tersi durumda (televizyonu düğmesinden değil kumandasından kapatmak gibi) birkaç basamak geri gidiyor. Bazı basamaklarda çocuklara sorular sorulup, soruya göre doğru bilgi verilirken bazı basamaklar da şarkı söyle gibi oyunu daha eğlenceli hale getiriyor.

Enerji Kahramanı

Binalarda enerji sınıflarına dikkat çeken bir kahraman karakter yaratıldı. Maskotun ayakları en düşük enerji sınıfını temsil ederken baş kısmı ise en yüksek enerji sınıfını temsil ediyordu. Çocuklar karton kahramanla fotoğraf çektirirken aynı zamanda kendilerine yetkililer tarafından binaların enerji sınıfları hakkında açıklayıcı bilgiler verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi BEA çalışma grubunun tasarladığı bu oyunlara çocukların gösterdiği ilgi ile oyun aracılığıyla bilgi edinmelerinin ne kadar etkili ve hızlı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Geleceğin çocukların elinde olduğu göz önüne alınırsa bu gibi etkinliklerin artırılarak çocuklara dünya, doğa, çevre, enerji vb. konulara dair bilgi aktarılması gerekiyor.

enerjikahramanı

BEA Eskişehir Projesi

Building Efficiency Accelerator (BEA), şehirlerde bina verimliliğini artırmak amacıyla yerel yönetimlere destek sağlayan küresel bir işbirliği platformudur. Kamu sektörü, özel sektör, STK ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren BEA binalarda enerji verimliliği çalışmalarını ivmelendirerek herkes için daha sağlıklı ve yaşanabilir şehirler hedefler.

Eskişehir, kapsamlı teknik destek alacak şehir olarak seçilerek Haziran 2016 yılında küresel BEA Ağı’na dahil olmuştur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lider şehir kurumu olarak proje teknik danışmanı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile birlikte strateji geliştirme, tasarım ve uygulama alanlarında iş birliği yapmaktadır.

Dünya Çevre Haftası’nda gençlerle gerçekleştirilen etkinlik gibi bilinçlendirme çalışmalarının dışında, BEA Eskişehir projesi şu amaçları hedeflemektedir;

 • Bundan sonra Eskişehir’de yapılacak binaların B sınıfı ve üstü seviyede inşa edilmesini sağlayacak bir politika mekanizması kurmak
 • Proje için bir teşvik mekanizması kurmak, geliştirmek ve yaymak
 • Mimar ve mühendisler için eğitim programları ve seminerleri düzenlemek
 • Bina Enerji Verimliliği’ni destekleyecek yerel finansal yapılar oluşturmak
 • Binalarda Enerji Verimliliği’ni denetleyecek mekanizmalar kurmak ve işlerliliğini sağlamak
 • İyi bir örnek olması açısından pilot bir bina inşa etmek

Bu hedeflerin dışında, projede önümüzdeki günlerde üniversite öğrencileriyle bina verimliliği, bina dizaynı, sürdürülebilir şehirler ve örnekleri üzerine bilgilendirici bir belgesel haftası düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kendi websitesinde Binalarda Verimliliği üzerine yeni bir sayfa açma çalışmasındadır. Bu sayfa iklim değişikliği, tasarruf için ipuçları, enerji performans sertifikaları ve bunlar üzerine olan düzenlemeler, BEA Eskişehir ve BEA ağı hakkında içerik, ve şehirde şimdiye kadar bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar üzerine bilgi verecektir.