Bina Verimliliği Sonunda COP21’de Gün Işığına Çıkıyor*

Evimiz, ofisimiz, kamu binalarının hepsi dahil olmak üzere binalardaki enerji kullanımı küresel ısınmaya katkıda bulunan yaklaşık %25 oranında emisyon üretiminden sorumludur. Önlem alınmazsa, binalarda sera gazı emisyonu 2050 yılına kadar iki veya hatta üç katına çıkması bekleniyor.

Binaların açıkça ve önemli bir şekilde küresel ısınmayla ilişkisi olmasına rağmen, uluslararası toplum çoğunlukla bu konuyu göz ardı etmektedir. Yakın zamanda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve yaklaşan Paris iklim müzakereleri, bu konunun değişmeye başladığını göstermektedir.

COP21’de Bina Verimliliği

Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), sürdürülebilir enerji ve altyapı ile ilgili küresel hedefleri başarmak için şehir ve binaların birbiriyle kesilen önemini fark etmektedir. Daha iyi binalar iklim değişikliğine yönelik olarak önemli katkılarda bulunabilirler.Bina verimliliği bileşenlerini içeren 45’ten fazla yeni ulusal iklim planlarının tanınmasını sağlamak  ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin değindiği diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

COP21 iklim müzakerelerinde, Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan ve hükümet, işletme ve kar amacı gütmeyen tarafları barındıran onlarca sözleşmeye öncü olan Fransız hükümeti; 3 Aralık’ta ilk kez  “Binalar Günü”ne ev sahipliği yapacak. Gündemin başında olan yeni Binalar ve İnşaat için Küresel İttifak oluşumu, günümüzün en iyi politika ve dünyadaki en verimli bina materyalleri, tasarım ve teknolojilerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek için tasarlanmış bir girişimdir. Bu İttifak’ın amacı yüksek enerji tasarrufu sağlayacak olan yeni binalar sayesinde en az yüzde 50 oranında öngörülen enerji tüketimini önlemek ve 2030 yılına kadar mevcut binalarda kapsamlı yenilemeleri başarmaktır. Eğer uygulanırsa, bu tedbirler 2050 yılına kadar yaklaşık 3 gigatonluk CO2 emisyonu önleyecektir. Bu bakış açısı ile ortaya konulursa, bir yıl boyunca yoldan 630 milyon otomobili almakla eşdeğer olacaktır.

COP21’de Bina Günü ve Enerji Günü, bina verimliliği konusunun iklim değişikliğine karşı verilen savaşta ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Fotoğraf: Benoit Colin - WRI

COP21’de Bina Günü ve Enerji Günü, bina verimliliği konusunun iklim değişikliğine karşı verilen savaşta ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Fotoğraf: Benoit Colin – WRI

“Binalar Günü” ve ayrıca “Enerji Günü” olan 7 Aralık’ta, bakanlar, belediye başkanları, iş liderleri temiz, sağlıklı ve düşük karbonlu bina sektörü için destek almış oldukları politika ve eylemleri paylaşacaklar. Ve daha fazlasını yapacaklardır.

Binalar ve İnşaat için Küresel İttifak’ın yönetsel partneri olarak WRI bu çabayı desteklemekten gurur duyuyor. Bina Verimlilik Hızlandırcı için Sürdürülebilir Enerji’nin koordinatör partneri olarak, alt ulusal hükümetlerle direkt olarak, hem binaları geliştiren hem de kendi toplumları için enerji tasarrufu sağlayan proje ve politikaları uygulamalarında yardımcı olmak için çalışıyoruz.  Gelecek iki yıl içinde, Bina Verimlilik Hızlandırıcı 30 alt ulusal hükümete binalarındaki verimliliği arttırmak için yardım edecektir.

Bina Verimliliği Kazan-Kazan Stratejisidir

Bina Günü’nü daha açıklayıcı hale getirirsek, bina sektörü hem küresel iklim hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde sonuçlar elde edebilir. Ayrıca, küresel GSYİH’nin yüzde 15’inden fazlasında sorumlu olan inşaat sanayi ile, binaları geliştirmek ekonomik bir politika olarak düşünülebilir: geçim kaynakları, temiz teknoloji alanında yeni iş kolları, yerel altyapı yatırım artışları gibi alanlar için fayda sağlayabilmektedir.

Bina ve İnşaat için Küresel İttifak ve Bina Günü yıllık forumları, sanayi ve politika üreticilerine iklim diyaloglarında uzun süren ve üzerinde durulan ilave olarak özel hedefli yeni binalara karşı yapılan eylem ve ilerleme süreçlerini yaygınlaştırmada büyük bir rol oyunuyor.

COP21 bu sektörün en çok ihtiyaç duyduğu potansiyelinin önemsenmesi için ışık tutacak ve düşük karbonlu çözümlerin nasıl sunulacağını paylaşacaktır, ancak bu anın sadece başlangıç olması önemlidir. Ek olarak ülkeler, şehirler ve işletmeler kendi iklim eylem planlarının birleşeni olan bina verimlilik stratejilerini uygulamaya ihtiyaç duymaktadır. Gerçekten, iklim değişikliği sorununun üstesinden  gelmek, bina sektörü dahil tüm sektörler dahilinde önemli bir çaba gerektirmektedir.

Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin: Geleceğin şehirleri için bir çözüm olarak binaların güncellenen konuları için Bina Verimlilik Girişimleri bültenlerine abone olunuz

 

* TheCityFix’te Jennifer Layke ve Eric Mackres tarafından kaleme alınan “Building Efficiency Finally Gets its Day in the Sun at COP21″un Türkçe’ye çevirisidir.