Binalarda Enerji Verimliliği Platformu’na Çağrı!

2011 yılında UN eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Dünya Bankası Grubu Genel Müdürü Jim Yong Kim’in açılışını yapmış olduğu Sustainable Energy for All (SE4ALL) Girişimi tarafından 2030 yılına kadar sağlaması amaçlanan 3 ana başlık;

 • Uluslararası düzeyde gelişmiş ve ileri teknoloji enerji servislerine erişimin sağlanması,
 • Enerji verimliliği girişimlerinin arttırılarak gelişimin iki katına çıkarılması,
 • Yenilenebilir enerji payının iki katına çıkarılması.

Bu amaçlardan yola çıkarak, 2014 yılında gerçekleşen İklim Zirvesi’nde SE4ALL, kamu ve özel sektörün ortaklığı ile kurulan Küresel Enerji Verimliliği Platformu’nun lansmanı yapıldı. Kurulan bu platformda küresel enerji verimliliği çalışmaları kapsamında bina, aydınlatma, teçhizat, bölgesel enerji sistemleri, endüstri ve ulaştırma olmak üzere 6 farklı konu esas alınmaktadır.

isletme-fakultesi-16

 

Binalarda Enerji Verimliliği Platformu (BEA);

Binalarda Enerji Verimliliği Platformu (BEA) kamu binalarında enerji verimliliği ile ilgili iyi uygulama politikalarına adaptasyon sürecini hızlandırmaları için destek olmakta ve bina verimliliği projelerinin uygulanmasını sağlamaktadır.

Zorluklar ve Kazanımlar

Küresel olarak enerji talebine bakıldığında binalar enerji talebinin dörtte birini oluşturmakta ve sera gazı emisyonlarının üçte birini meydana getirmektedir. Halbuki enerji verimliliğinin çeşitli iyi uygulamalarının hayata geçirilmesi ile 2050’ye kadar küresel ölçekte binalarda enerji talebi üçte bir oranda azaltılabilir. Bu uygulamaların binalarda enerji verimliliğinin arttırılması kapsamında hayata geçirilmesi için zorlukların finans ve teknolojik eksiklikler olması beklenirken daha çok geleneksel ve davranışsal uygulamalar engel teşkil etmektedir. BEA ise katılımcı yaklaşımı ile bu engelleri küresel çapta farklı sektörlerin işbirliği ile aşmayı hedeflemektedir.

Platform şehirlere;

BEA küresel ortaklığı, özel sektörden katılım gösteren partnerlerin iletişim ağlarını birleştiren ve bütünleyen bir ortam sunmaktadır. BEA platform şehirlerine ise aşağıdaki destekleri sağlamaktadır.

 • Bölgelere uygun politika ve eylemlerin değerlendirilip, önceliklerin belirlenmesi,
 • Tecrübe, tool ve kaynakların ihtiyaç ile eşleştirilerek uygulanması,
 • Eylemlerin izlenmesi, temin edilen bilgi ve dökümanların paylaşılması.

19 Mart 2015 tarihinde SE4ALL’un ilk etkinliği olan ve ev sahipliğini Meksiko Şehri Enerji Bakanlığı (SEDEMA)’nın üstlendiği Binalarda Enerji Verimliliği Platformu (BEA), EMBARQ Mexico, WRI Ross Center for Sustainable Cities, SE4ALL ve Enerji Verimliliği İttifakı (ALENER)’nın iş birliğinde organize edilip, yerel yönetimlerde karar vericileri, sektör liderleri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

 

 

Şehir Politikaları Ve Eylem Öneri Alanları

Kod & Standartlar Bina enerji kodları ile enerji verimliliğine ilişkin asgari sınırların belirlenmesi
Hedefler Bina sektörüne ilişkin hedefleri oluşturacak konu başlıklarını ve eylemleri sıralamak
Sertifikasyon Çevresel etiketlerin azaltılması adına pazar ayrımını sağlayan yeşil bina sertifikasyonları
Finansal mekanizmalar Bina verimliliği gelişimine uygun program ve yenilikçi yaklaşımlarla fon sağlanması
Kamu önderliğindeki programlar Kamusal binaların iyileştiren, yenilikçi çözümler içeren ve hükümet verimliliğini destekleyen programların yürürlüğe sokulması
Eşleştirme ve Değerlendirme Piyasaya bina verimliliğini şeffaf bir şekilde sunmak için; veri, dayanak ve bildiri sağlayan politikaların geliştirilmesi

 

 

yingli-solar-dan-ozyegin-universitesi-ne-gunes-5879315_589_o

Sıkça Sorulan Sorular

BEA’a katılmak neden önemli?

Yerel firmalar ile birlikte bina verimliliği politikaları ve piyasasının gerekli sıralamalarını geliştirmek isteyen her kuruluş katılım sağlamalı. BEA bu sıralamadaki sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemekte ve yeni ve mevcut binaları enerji verimli hale getirmek için ortaklar arasında anlaşma sağlamaktadır.

Şehirler ve kamu sektörü platformda yer almak için ne yapmalı?

Şehirlerin ve kamu sektörünün BEA platformunda yer almaları için platform ortaklarının yardımı ile gerçekleşecek 3 taahhüdü uygulamaları gerekmektedir:

 • Etkin bir politika ve bir demonstrasyon projesi belirleyip, faaliyete geçirmek,
 • Şehir bazında bina stoğu ve enerji performans karnesini oluşturmak,
 • Yıllık süreci takip etmek ve raporlamak; deneyim, iyi uygulamaları platformda yer alan diğer şehir ve kamu sektörü partnerleri ile paylaşmak.

BEA, şehirlere ve kamu sektörüne paydaş katılımının sağlanması ve öncelikli politikaların belirlenmesi için bir tool sunuyor. Bu tool çeşitli eğitim, çalıştay, webinar, bölgesel konferanslar kapsamında kullanılıp paydaş analizinin öğrenilmesinde, farkındalık yaratılmasında ve daha derin bir şekilde katılımcı sürecin yürütülmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak bazı şehirlere, platform partnerleri ile daha ayrıntılı ve farklı katılımcılar ile çalışma olanağı tanınacaktır. İkinci aşamada ise kayıt yapmış olan şehirler platform partnerleri ile pilot bir projede daha ayrıntılı çalışma olanağı bulacaktır. Bu aşama ile ilgili bilgiler kaydını tamamlamış şehirlere iletilecektir

BEA için hangi yetkili kurumlar uygun?

Kamuda yetkili kurumların tümü BEA anlaşması için kabul edilir. Şehirlerde binalarda enerji verimliliği uygulamalarının başarılı olması için ulusal politikalar ve merkezi yönetim desteği çok büyük önem taşıdığı için bir çok kamu sektörünün birleşerek başvuru yapması da desteklenmektedir.

Raporlama için gereklilikler nelerdir?

BEA raporlama için belirli bir ölçü veya formatı zorunlu kılmamakla birlikte partnerlere raporların izleme mekanizmasını ve sürecini hangi esaslara göre seçtikleri sorulmaktadır. Şehirler izleme mekanizması için yerel veya WRI Ross Center For Sustainable Cities tarafından geliştirilen online olarak kullanıma açık olan Global Protocol for Local Communities (GPC)’I kullanabilirler.

Proje için fon sağlanabilir mi?

BEA hibe üreten bir platform olmamasına rağmen başlıca amacı ortakların öncelikle ulusal (yerel) finansal ve diğer destek fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayıp ayrıca şehirleri eşleştirerek diğer uluslararası finansal mekanizmalar arasında bağlantı kurmaktır. BEA platformu partnerlerine teknik kaynaklar olan tool kullanımına, ilgili raporlara, paydaş analizi çalıştayı ve eğitimlerin düzenlenmesi için destek sağlamaktadır.

BEA Ortakları (2015 Eylül itibariyle)

 STKlar/Birlikler/Çok Yönlü Organizasyonlar

 • Green Buildings Performance Network
 • ICLEI – Local Governments for Sustainability
 • International Energy Agency
 • International Finance Corporation (EDGE)
 • Johnson Controls
 • Philips
 • United Nations Development Programme
 • United Nations Environment Programme
 • United Nations Foundation
 • United States Green Building Council
 • World Bank Group (ESMAP)
 • World Business Council on Sustainable Development
 • World Green Building Council
 • World Resources Institute / WRI Ross Center for Sustainable Cities

Hizmet Sağlayıcılar/Şirketler

 • Accenture
 • Alstom
 • Buildings Performance Institute Europe
 • Business Council For Sustainable Energy
 • C40 Cities Climate Leadership Group
 • China Energy Conservation and Environmental Protection Group
 • Clean Energy Solutions Center
 • Copenhagen Center on Energy Efficiency
 • Danfoss
 • Global Environment Facility
 • Global Green Growth Forum
 • Investor Confidence Project
 • Ingersoll Rand
 • Saint-Gobain
 • Schneider Electric
 • TECNALIA

Yerel Yönetimler:

 •  Alba Iulia (Romanya)
 • Bükreş, 3. Bölge (Romanya)
 • Da Nang (Vietnam)
 • Iskandar Bölgesel Kalkınma Ajansı (Malezya)
 • Jalisco Eyaleti (Meksika)
 • Mandaluyong (Filipinler)
 • Munyoz Bilim Şehri (Filiplinler)
 • Tokyo Büyükşehir Belediyesi (Japonya)
 • Varşova (Polonya)

 

Kaynak ve detaylı bilgi için tıklayınız.

BEA ortaklık sözleşmesini indirmek için tıklayınız.