Bisikletli Ulaşım ve Yayalaştırma çalışmaları için FLOW Projesi’ne katılacak şehirler aranıyor!

Kent içinde trafik sıkışıklığı mı yaşıyorsunuz?

Trafik sıkışıklığını azaltmak için insanları yürümeye ve bisiklet kullanmaya nasıl teşvik etmeniz gerektiğini öğrenmenin yanı sıra kent içi ulaşımda planlama ve modelleme uygulamalarını geliştirmek mi istiyorsunuz?

Avrupa Birliği Horizon2020 çerçeve programı kapsamında Kalkınma için Hareketlilik araştırma ve inovasyon alt başlığı fonu ile hayata geçirilen FLOW projesi, birlikte çalışacak şehirler için başvurusunu yayınladı. Almanya merkezli Rupprecht Consult’ın proje liderliğini üstlendiği FLOW projesi kapsamında birlikte çalışacak şehir arıyor. Avrupa ya da komşu ülkelerde yer alan şehirlerin başvurusunun kabul edildiği proje; kent içi trafik sıkışıklığını azaltarak yürüme ve bisiklete binmeyi teşvik etmek amacıyla hareketlilik planlama ile trafik modelleme uygulamalarını kullanan iyileştirme çalışmalarını yürütmeyi amaçlıyor. FLOW kapsamında birebir çalıştay ve interaktif online öğrenmenin de dahil olduğu öğrenme ve değişim faaliyetlerinde yer almak üzere Lider şehirler ile birlikte çalışacak Eşleşme Şehri ve yüzyüze çalışmalar ve çalıştaylara katılacak olan Pilot Şehir seçilecektir.

Fotoğraf: Mariana Gil/EMBARQ Brasil

Fotoğraf: Mariana Gil/EMBARQ Brasil

Belediye, toplu taşıma işletmesi ya da kamu kurumları gibi kent içi ulaştırmadan sorumlu yerel ve bölgesel kamu kuruluşları FLOW için başvuruda bulunabilir.

FLOW projeleri hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız 

Pilot şehirler için çağrı!

Pilot Şehir’in Dahil Olduğu Aktiviteler

 • Kent içi ulaşım türlerinin bütünleşik altyapı modellerinin öğrenilebileceği, ilgili sitelerin inceleneceği ve networking sağlanabilecek 1,5 gün sürecek olan 3 farklı çalıştaya katılım. Bu çalıştaylarda şehirler, dili İngilizce olacak olan FLOW trafik sıkışıklığı değerlenme metodolojisinin ve izleme araçlarının öğrenebilmeli, kent içi sıkışıklığı indirgenmesi için hazırlanan yayalaştırma ve bisikletli ulaşımın anlatıldığı güncel projeleri inceleyebilmelidirler. Çalıştayların taslak takvimi:
  • 1.Çalıştay: 2016 sonbahar dönemi Gdynia’da (o yıl gerçekleşecek olan CIVITAS forumu ile birlikte)
  • 2.Çalıştay: 2017 ilkbahar dönemi
  • 3.Çalıştay: 2018 ilkbahar dönemi
 • Trafik sıkışıklığının indirgenmesi için yayalaştırma ve bisiklet kullanımı tedbirlerinin konu alındığı 3 farklı webinar’a katılım.
 • Kent içi bütünleşik ulaştırma modellerine bisikletli ulaşım ve yayalaştırmanın da dahil edildiği interaktif online eğitime katılım.

Pilot Şehirler’in FLOW’dan Kazanacakları

 • Çalışmalar (yüz yüze ve online) şehirlerin ihtiyaç ve bilgi haritalarına uygun olarak, kent içi yayalaştırma ve bisiklet kullanımı modelleme uzmanları (PTV Group, Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF), Walk21) tarafından verilmesi.
 • Trafik sıkışıklığının azaltımı için türler arası bütünleşik ulaşım ile ilgili bilgilerin aktarılması,
 • Öğrenim, bilgi ve tecrübe aktarımı faaliyetlerinin yüzyüze ve online olması,
 • Konusunda uzman karar verici, uygulayıcı ve ulaştırma uzmanları ile uluslararası networking fırsatlarının sağlanması,
 • Çalıştay katılımlarına seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması.

Pilot Şehirler’den ne bekleniyor?

 • Sözleşme imzalayarak projeye aktif katılımın sağlanması,
 • 2016 Sonbahar ve 2018 İlkbahar dönemleri arasında gerçekleşecek olan çalıştaylara katılım gösterilmesi,
 • Çalıştaylardan önce hazırlanan online anketlerin zamanında cevaplanması (çalıştay yapısı ve tartışma kısmı için),
 • Çalıştaylardan önce hazırlanılması (gerekli dökümanların incelenmesi, tercihen İngilizce sunum hazırlanması vb. )

Pilot Şehirler için Katılım Kriterleri

 • Belediye, toplu taşıma işletmesi ya da kamu kurumları gibi kent içi ulaştırmadan sorumlu yerel ve bölgesel kamu kuruluşları,
 • EU28, İzlanda, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Türkiye, İsviçre, Norveç, İsrail, Arnavutluk ve Moldova ülkelerinden olması.

Pilot Şehirler için son başvuru tarihi 12 Şubat 2016’dır. Seçilen şehirler ise 14 Mart 2016’da açıklanacaktır.

FLOW Pilot Şehirler’in seçiminde; başvuru gereklilikleri haricinde, trafik sıkışıklığına bisiklet kullanımı ve yayalaştırma ile çözüm bulmak isteyen şehirlerin çoğrafi yapısı ve boyutu arasında kurdukları denge baz alınacaktır. Trafik modellemesi ve yazılım kullanımı konusunda temele sahip olunması gerekmektedir.

 

 Eşleşme Şehirleri için çağrı!

Eşleşme Şehirleri’nin Dahil Olduğu Aktiviteler

 • Şehirlere boşluk analizi çalışması yapılarak yayalaştırma ve bisiklet kullanım ihtiyacı ve veri haritasına uygun türlerarası bütünleşik modellerin eşleştirilmesi, bilgi ve tecrübe alışverişini kapsayan, PTV, Walk21 and the Avrupa Bisikletliler Federasyonu’ndan örnekler içeren 3 çalıştaya katılım,
 • Modelleme ve verilerin toplanmasına destek olunması (yerel yönetimler tarafından toplanan anketler ve ek veriler),
 • FLOW metodolojisinin bütünleşik modelleme araçları ve etki değerlendirmesinin şehirlere uygulanması,
 • Şehirlerde trafik sıkışıklığının önlenmesi için potansiyel çözümlerinin tartışılacağı yerel paydaşlarla birlikte toplantı düzenlenmesi,
 • Trafik sıkışıklığın önlenmesi için FLOW partnerlerinden destek alınarak yol haritası geliştirilmesi.

Eşleşme Şehirler’in FLOW’dan Kazanacakları

 • Yüklenici sözleşmesi ile birlikte € 5,000 bütçe sağlanması,
 • Eşleşen şehirlerin 2016-2018 ilkbahar dönemleri arasında gerçekleşecek olan 1,5 gün sürecek 3 çalıştayın tüm ulaşım masraflarının karşılanması (ilk çalıştay 2016 Nisan’da Lizbon’da),
 • Eşleşme şehirlerinin FLOW Lider Şehirlerini ya da FLOW uzmanlarının Eşleştirme şehirlerine ziyaretlerini kapsayan ulaşım masraflarının karşılanması.

Eşleşme Şehirler’den ne bekleniyor?

 • Yüklenici sözleşmesi imzalanarak aktif katılım ve tecrübe paylaşımının taahüt edilmesi,
 • Gerçekleşecek olan 3 çalıştaya da katılım gösterilmesi,
 • Çalıştaylardan önce hazırlanan online anketlerin zamanında cevaplanması (çalıştay yapısı ve tartışma kısmı için)
 • Çalıştaylardan önce hazırlanılması (gerekli dökümanların incelenmesi, tercihen İngilizce sunum hazırlama vb. )
 • Yerel paydaşlarla birlikte trafik sıkışıklığının önlenmesi için yayalaştırma ve bisiklet kullanımı potansiyellerinin tartışılacağı bir toplantının düzenlenmesi.

Eşleşme Şehirler için Katılım Kriterleri

 • Belediye, toplu taşıma işletmesi ya da kamu kurumları gibi kent içi ulaştırmadan sorumlu yerel ve bölgesel kamu kuruluşları,
 • Başvuru yapacakların trafik modelleme uygulamaları ve yazılımları konusunda tecrübe sahibi olanması,
 • EU28, İzlanda, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Türkiye, İsviçre, Norveç, İsrail, Arnavutluk ve Moldova ülkelerinden olması.

Eşleşme Şehri için son başvuru tarihi 15 Ocak 2016’dır. Seçilen şehirler ise 29 Ocak 2016’da açıklanacaktır.

FLOW PROJESİ HAKKINDA

Yürüme ve bisiklet kullanımının sağlık açısından yararları bilinmesine rağmen kent içi trafik sıkışıklığına en büyük önlem seçeneği olarak maliyet ve zamandan ne kadar tasarruf sağladığı tam olarak bilinmemektedir. FLOW bu amaç için Münih, Lizbon, Budapeşte, Dublin, Sofya ve Gdynia şehirlerini Lider olarak seçmiştir.

FLOW;

 • Trafik sıkışıklığında bisiklet kullanımı ve yayalaştırma ile ilişkin metodolojik bağlantının oluşturulmasını,
 • Motorsuz ulaşım türlerinin kent içi ulaşımdaki yerinin arttırılmasının sağlanması,
 • Trafik sıkışıklığının azaltılmasında büyük bir potensiyel sahibi olan yürüme ve bisiklet kullanımı algısının geliştirilmesini gerekli görmektedir.

 

 

*Tüm faaliyetler İngilizce olacaktır.