SOLUTIONs Kocaeli Çalıştayı gerçekleşti – Akıllı Ulaşım ve Güvenlik Sistemleri Dergisi’nin EMBARQ Türkiye Program ve Projeler Koordinatörü Pınar Köse ile röportajı

Avrupa’nın yanı sıra başta Asya, Latin Amerika ve Akdeniz olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yenilikçi, sürdürülebilir ve çevre dostu kent içi ulaşım çözümlerinin paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir araştırma projesi olan SOLUTIONs Kocaeli Çalıştayı, Kocaeli Seka Park Otel’de gerçekleştirildi.

Yurt dışından uzmanların yer aldığı çalıştayda; Akdeniz bölgesi için düşünülen çözümler arasında toplu taşıma, ulaşım altyapısı, kent lojistiği ve sürdürülebilir kent içi hareketlilik planları/entegre ulaşım gibi konular tartışıldı. Akdeniz Bölgesi Ülkeleri bilgi ve araştırma paylaşımı çalışmaları kapsamında, ülkemizde düzenlenen çalıştaylardan ilki olan SOLUTIONs, 30 büyükşehir belediyesinden yöneticilere ve yerel yönetimlere açık olup, Kocaeli’nde Sekapark Otel’de gerçekleştirildi.

EMBARQ Türkiye Program ve Projeler Koordinatörü Pınar Köse, Kocaeli'de gerçekleştirilen SOLUTIONS Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapıyor.

EMBARQ Türkiye Program ve Projeler Koordinatörü Pınar Köse, Kocaeli’de gerçekleştirilen SOLUTIONS Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapıyor.

Çözümler 4 tema etrafında toplandı

SOLUTIONs, yenilikçi ve sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım çözümlerinin sahip olduğu potansiyel ile bu çözümleri hayata geçirecek mekanizmaların sayısı ve kalitesi arasındaki “uygulama uçurumunu” kapatmak hedefiyle uluslararası kuruluşların, danışmanların, belediyelerin ve uzmanların engin bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getiriyor.

Akdeniz bölgesindeki proje ortağı ülkelerde kent içi ulaşımın sürdürülebilirliğini geliştirmek SOLUTIONs projesinde ele alınan ana konulardan biriydi. Akdeniz bölgesi için düşünülen çözümler 4 Tema etrafında toplandı: Toplu taşıma, kent lojistiği, ulaşım altyapısı, kent içi hareketlilik politikaları.

Pilot şehir Kocaeli

SOLUTIONs Proje Yöneticisi Pınar Köse çalıştay hakkında şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında fonlanan SOLUTIONs Projesi kapsamında burada bulunuyoruz. Akdeniz bölgesi ülkelerinin toplu taşıma ve sivil ulaşım konusundaki sorunlarıyla ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Bu çalıştay ilkti, bu proje kapsamında 4 çalıştay yapılması planlanıyor. Bundan sonraki aşamalar henüz belli olmayan bir akdeniz ülkesinde ve son olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu çalıştayların amacı şehir odaklı yenilikçi ulaşım çözümleri bulmak. Şehirlerin sorunları neler, bunlara ne gibi çözümler getirebiliriz sorularına cevap bulmak. Proje kapsamında 25 partnerimiz var, bunların çoğu Avrupa ülkesi olmakla birlikte Latin Amerika da, Asya da var. Bu ülkelerin hepsinde yer alan ortak sorunları ve çözüm uygulamalarını paylaşmak ve net çözümler üretebilmek öncelikli amacımız. Bundan sonra da daha ileri projelerle fon anlamında nasıl işbirlikleri sağlanabilir ona odaklanacağız. Bu çalıştay sonrasında 5 sayfalık bir rapor sunacağız. Çözümleri elektronik ortamlardaki araçlarla sağlamayı planlıyoruz.” Kocaeli’nin sürekli yeni projeler geliştiren bir şehir olması sebebiyle pilot şehir olarak seçildiğini belirten Pınar Köse; Kocaeli Belediyesi’yle işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.

Kocaeli Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar ise; Solutions projesi kapsamında dünyadan çeşitli şehirlerle bilgi aktarımı platformu oluşturulduğunu, ortak şehir olarak da Budapeşte’yi seçtiklerini söyledi. Budapeşte’nin Kocaeli ile aynı büyüklükte yolcu yoğunluğu ve güzergâh uzunluğuna sahip olduğunu belirten Kumbar, geçmiş yıllarda yaşayıp çözdükleri sorunlara dair bilgi paylaşımında bulunduklarını dile getirdi.

Çalıştayın amacı nedir?

Çalıştayda, şehirler arasında yenilikçi ve çevreci kent içi ulaşım çözümleri ile ilgili mevcut değerlendirmelerin ve geleceğe dönük çözümlerin paylaşılmasını teşvik etmek ve bu çözümlerin dünyanın çeşitli şehirlerinde de hayata geçirilmesini desteklemek amaçlandı. Türkiye’deki katılımcı belediyelerin ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve eksikliklerinin çerçevekoşullarının tartışılması hedeflendi. Akdeniz ülkelerinden gelen belediye yetkilileri politika önerilerine ve Akdeniz bölgesini ilgilendiren araştırma temalarının ve meselelerin belirlenmesine katkıda bulunabildiler.

Etkinlik Taslak Programı dahilindeki misafir konuşmacılar ve değindikleri konular ise şöyleydi:

• Toplu Taşıma, Kaan Yıldızgöz – UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği)

• Ulaşım Altyapısı, Benjamin Schreck – BASt (Alman Otoyol Araştırma Enstitüsü)

• Kent Lojistiği, Laetitia Dablanc – IFSTTAR(Ulaşım ve Şehir Planlama alanında çalışan Fransız Enstitüsü)

• Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Planları/Bütünleşik Ulaşım, Susanne Boehler-Baedeker- Rupprecth-Consult, Almanya

• AB Sürdürülebilir Ulaşım Projeleri Fonları ve Fırsatları – Lefteris Sdoukopoulos, CERTH-HIT (Yunan Ulaştırma Enstitüsü)

• Kent İçi Hareketlilik Politikalarının Geliştirmesi, Venn Chesterton – TTR-Ltd (Taşıma ve Ulaşım Araştırma Kurumu)