Avrupa Komisyonu’ndan Sürdürülebilir Ulaşım Projelerine Destek! – Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2013

aaaa

Kent içi ulaşım sorunlarına yaratıcı ve çevreye duyarlı çözümler üretmeyi amaçlayan SOLUTIONS Projesi yerel yönetimlere fon ve eğitim desteği sağlıyor. Proje içinde yer almak isteyen şehirler için son başvuru tarihi 30 Eylül 2013.

Projeye şehirleri adına yerel yönetimler, bunun yanı sıra kamu hizmetleri alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri başvurabiliyor. Başvuru için gerekli bilgileri ve belgeleri bu adreste bulabilirsiniz.

Proje başvuru kriterleri ve kategorileri

SOLUTIONS Projesi dahilinde üç farklı kategori için şehirler belirlenecek. Başvuru yapacak kentlerin öncelikle hangi kategoriden başvuru yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor.

Öncü Kentler: Bu kategori dahilinde iki Asya (Çin ve Hindistan) ve iki Latin Amerika (Meksika ve Brezilya) şehri ödüllendirilecek. Bu şehirlerin sürdürülebilir ulaşım alanındaki deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini diğer şehirlerle paylaşması planlanıyor. Böylece başarılı çözüm önerilerinin daha fazla şehirde uygulanması hedefleniyor.

Uygulayıcı Kentler: Bu kategorideki şehirlerin, öncü şehirlerde başarılı olmuş projeleri kendi şehirlerinde uygulamak adına kapsamlı bir çalışma yürütmeleri bekleniyor. Sağlanacak hibe kapsamında kurumların yurt dışından gelecek olan uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecekleri çalıştay ve fizibilite çalışmalarının masrafları karşılanacak. Bunun yanı sıra düzenlenecek yerel çalıştaylar ile bölgede benzer uygulamalardan faydalanabilecek şehir yönetimleri bilgilendirilecek.

Başvuru belgesinde Türkiye’deki şehirlerin bu kategoriden başvurmasının beklendiği belirtiliyor. Türkiye’den başvuru yapacak şehirler, başarılı oldukları takdirde dünyanın öncü kentlerindeki başarılı sürdürülebilir ulaşım uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatını elde edecekler. Ayrıca yurt dışından gelecek uzmanlar ile şehrin özel bir değerlendirmesi yapılacak ve en uygun projeler belirlenecek.

Öğrenci Kentler:  Bu kategoride yer alacak kentlerin yetkilileri, proje kapsamında düzenlenecek olan çalıştaylara davet edilecekler. Bu sayede başarılı uygulama örnekleri hakkındaki sunumları dinleme ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelme fırsatını yakalayacaklar. Öte yandan, bu kategorideki şehirlere projelerinde kullanmaları için bir bütçe ayrılmadı.

Türkiye’deki şehirler bu kategori için de başvuru yapabilecek.

SOLUTIONS Projesi nedir?

Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı dahilindeki SOLUTIONS Projesi ile kent deneyimlerinin ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki başarılı uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Hedef olarak Avrupa, Asya, ve Akdeniz’deki kentler belirlenmiş. EMBARQ Ağı da projenin uygulayıcı ortaklarından biri. Projenin ana amaçları ise şöyle tanımlanıyor:

  • Kentler arasındaki iletişimi geliştirmek ve ortak proje fırsatları yaratmak,
  • Avrupa ulaşım politikaları ve kent içi ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Şehirlerin farklı özelliklerini göz önünde bulunduran çözüm önerileri geliştirmek ve buna uygun tavsiyeler sunmak,
  • Kentler arasındaki iletişimi geliştirerek ortak proje fırsatları yaratmak,
  • Avrupa kentleri ile dünyanın farklı kentleri arasında deneyim paylaşımını artıracak platformları teşvik etmek.

Dünyanın farklı yerlerinden pek çok uzmanı bir araya getirecek olan proje için öncelikli olarak belirlenen alanlar ise şöyle: toplu taşıma, ulaşım altyapısı, kentsel lojistik, entegre planlama/sürdürülebilir ulaşım planları, plan ağı ve talep yönetimi, temiz araçlar.

EMBARQ Ağı

Türkiye, Meksika, Brezilya, Hindistan, Çin ve Peru’daki merkezler ile EMBARQ Ağı da projenin uygulayıcı ortaklarından biri. EMBARQ bu ortaklık ile gelişmekte olan ülkelerdeki kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor. SOLUTIONS Projesi, Türkiye’deki şehirler için önemli bir fırsat olabilir. Bu proje aracılığı ile dünyanın farklı şehirlerinde başarılı olduğu kanıtlanmış uygulamaların Türkiye’ye aktarılmasının kolaylaşması hedefleniyor. Ayrıca yurt dışından gelen uzmanların şehirlerimizdeki ulaşım sorunlarına yeni çözümler üretmesi amaçlanıyor.

Başvuru Teslimi ve Tarihi

how to cure hpv naturally
download oem software

www.urbanmobility-solutions.eu sitesinden ulaşılabilecek formları eksiksiz olarak doldurarak 30 Eylül 2013 tarihine kadar Karen Vancluysen’e (kvancluysen@polisnetwork.eu) yollamanız gerekmektedir.

zp8497586rq
zp8497586rq

Bu yazıya yorum yapılamıyor.