Küresel bir ankete yanıt verenlerin dörtte üçü “Çocukları araçlardan ve COVID-19’dan korumak için okul yollarını kapatın” diyor

YouGov for the Child Health Initiative tarafından 11 ülkede yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre; ebeveynler, okula giderken çocukları hem COVID-19 hem de yol tehlikesinden korumak için güvenli yürüme ve bisiklete binme yatırımlarını ezici bir çoğunlukla destekliyor.

Uluslararası bir filantropi olan FIA Vakfı tarafından koordine edilen ve küresel bir sağlık ortaklığı olan Çocuk Sağlığı Girişimi (Child Health Initiative) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gençleri trafik çarpışmalarından ve daha geniş bir kesimi de COVID-19’a maruz kalmaktan ve hava kirliliğinden korumak için araç kısıtlamaları da kesinlikle halk tarafından destekleniyor. UNICEF ve Çocuk Sağlığı Girişimi, salgın sırasında ve sonrasında güvenli ve sağlıklı okul yolculukları için yeni bir küresel kılavuz yayınladı.

Küresel salgın, halkın ve politikacıların dikkatini güvenli ve sağlıklı sokakların halk sağlığı için önemine çekti. Birçok şehir yeni veya pop-up bisiklet yolları ile genişletilmiş yaya yolları uygulayıp araç hız sınırlarını düşürdü. Okul için yapılan yolculuklar ise özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. Hükümetler COVID-19 risklerini eğitim ihtiyacı ile dengelemenin yollarını ararken bir milyardan fazla çocuk önümüzdeki birkaç ay içinde okula dönme sürecinde. Karayolu trafik çarpışmaları, beş ila 29 yaşları arasındaki gençler için önde gelen küresel ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

Students walk into the Petri primary school in Dortmund, western Germany, on June 15, 2020 amid the novel coronavirus COVID-19 pandemic. – From June 15, 2020, all children of primary school age in the western federal state of North Rhine-Westphalia will once again be attending regular daily classes until the summer holidays. The distance rules and compulsory mouthguards are no longer applicable. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

Araştırma kapsamında yapılan anket, ebeveynlerden ve geniş bir kesimden bu önlemlere güçlü destek olduğunu gösteriyor.

Dünya çapında, beş ila 18 yaşları arasında çocuğu olan tüm ebeveynlerin yarısından fazlası (% 53), okul yolculukları için kullanılan sokak ve caddelerin yeterince güvenli olmadığını düşünüyor. Latin Amerikalı katılımcılar, hem hava kalitesi hem de okula gidişle ilgili derin endişeleri olduğunu bildirdi. Okulların çevresindeki araçları yavaşlatan, sınırlandıran ve hatta yasaklayan yol güvenliği önlemleri için ebeveynlerin yanı sıra geniş bir kitleden oluşan ezici çoğunluktaki küresel halk desteği, ankete katılanların % 74’ünün destek verdiğini gördü. Arjantin, Meksika, Türkiye, Hindistan ve Kenya’dan oluşan beş ülkede ise bu konuya her beş kişiden dördü destek veriyor.

Genel olarak, ebeveynlerin üçte ikisinden fazlası (% 69), sokaklar ve caddeler güvenliyse COVID-19 mesafe önlemleri kapsamında okula giderken kullandıkları ulaşım türünü (şayet çocukları halihazırda yürümüyor veya bisiklete binmiyor ise) yürüme ve bisikletle değiştireceklerini söylüyor. Bu da yolculukların yapılma biçiminde büyük bir değişiklik potansiyelini temsil ediyor. Keza bu değişiklikle birlikte kirlilik azalabilir, fiziksel aktivite teşvik edilir ve trafik sıkışıklığı azaltılırken aynı zamanda COVID-19 bulaşma riski de azalır.

COVID-19’un ortaya çıkardığı riskleri yönetmeye yardımcı olmak ve okula mümkün olan en güvenli, en sağlıklı yolculukları sağlamak için yeni UNICEF kılavuzu yayınlandı. ‘COVID-19 Salgını Sırasında Okula Güvenli ve Sağlıklı Yolculuklar ve Ötesi‘ isimli kılavuz, okullara, politika yapıcılara ve yerel yönetimlere bir milyardan fazla genç eğitime dönmeye başladıkça çocukları güvenli kılmak için en güvenli, en uygun müdahaleleri geliştirmek için yardımcı olmayı amaçlamaktadır. On temel adımı içeren kılavuz; sokak ve cadde düzeyinde müdahaleleri gerçekleştirmenin basit, düşük maliyetli yollarını vurguluyor. Bu şekilde yalnızca sokak ve caddeleri salgın sırasında daha güvenli hale getirmekle kalmaz, uzun vadede çocuklar ve nüfusun geri kalanı için de daha güvenli hale getirir. Çocuk Sağlığı Girişimi ayrıca, ciddi yol yaralanmalarını ve ölümleri azalttığı kanıtlanmış, çocukların trafiğe karıştığı her yerde yaygın ve acil olarak benimsenmesi için bir ‘Hız Aşısı’ önlem paketi (güvenli yaya yolları ve geçişler, bisiklet şeritleri ve araç hızı azaltmaları) çağrısında bulunuyor.

FIA Vakfı’nın İcra Direktörü Saul Billingsley şunları söyledi: “Ebeveynler, eğitime erişirken çocuklarını COVID-19 maruziyetinden, tehlikeli yollardan ve hava kirliliğinden nasıl koruyacakları konusunda zor seçimlerle karşı karşıya. Salgın, güvenli sosyal mesafeyi sağlamada yaya ve bisiklet hizmetinin hayati rolünü vurguladı. ”
“Bu anket, yürüyüş ve bisiklete yatırım yapmak ve her yerde okul yollarında araç erişimini ve araç hızını azaltmak için çok büyük ve geniş bir halk desteği olduğunu gösteriyor. Yerel makamlar, hem COVID-19 hem de çocuklar ve gençler için önde gelen küresel ölüm nedeni olan karayolu trafik çarpışmalarının daha geniş zorluklarına ve hava kirliliğine yanıt olarak, bu değişiklikleri caddelerde şimdi yapmak için halkın desteğine sahip. COVID-19 aşısını beklerken bu hızlı aşıyı uygulamalıyız.”

Ülkeye göre anket sonuçlarından ön plana çıkanlar:

Türkiye:
• Ebeveynlerin% 50’si, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 59’u yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 84’ü yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların çevresinde arabalara getirilen kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 84’ü, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir.

İngiltere:
• Ebeveynlerin% 49’u, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Birleşik Krallık’taki yetişkinlerin % 42’si yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 67’si yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların çevresinde arabalara getirilen kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 48’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Fas:
• Ebeveynlerin% 48’i, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 77’si yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 73’ü yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlara getirilen kısıtlamaları destekliyor (% 51’i bu seçeneği şiddetle destekliyor)
• Ebeveynlerin% 68’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Meksika:
• Ebeveynlerin% 68’i, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 76’sı yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 80’i yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlarda kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 65’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Arjantin:
• Ebeveynlerin% 59’u, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 79’u yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 80’i yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlara getirilen kısıtlamaları destekliyor (% 51’i kesinlikle destekliyor)
• Ebeveynlerin% 78’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Polonya:
• Ebeveynlerin% 46’sı yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 59’u yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 63’ü yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlarda kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 65’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Amerika Birleşik Devletleri:
• Ebeveynlerin% 33’ü yolların, çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 50’si yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 55’i yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlarda kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 47’si, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Güney Afrika:
• Ebeveynlerin% 50’si, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 68’i yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor
• Yetişkinlerin% 79’u yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlarda kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 65’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Kenya:
• Ebeveynlerin% 61’i, yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 81’i yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor (% 50’si çok endişeli)
• Yetişkinlerin% 85’i yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okul yakınındaki araçlarda kısıtlamaları desteklemektedir (% 68 güçlü destek)
• Ebeveynlerin% 81’i, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Tayland:
• Ebeveynlerin% 56’sı yolların çocuklarının okula yürümesi veya bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 67’si yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor (% 50’si çok endişeli)
• Yetişkinlerin% 72’si yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlarda kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 69’u, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir

Hindistan:
• Ebeveynlerin% 47’si, yolların çocuklarının okula yürümesi veya okula bisikletle gitmesi için yeterince güvenli olmadığını düşünüyor
• Yetişkinlerin% 83’ü yerel bölgelerindeki hava kalitesinden endişe duyuyor (% 50’si çok endişeli)
• Yetişkinlerin% 83’ü yolların kapatılmasını, hızın düşürülmesini ve okulların yakınındaki araçlarda kısıtlamaları destekliyor
• Ebeveynlerin% 76’sı, sokak ve caddelerin yeterince güvenli olması halinde COVID 19 fiziksel mesafe önlemlerinin bir parçası olarak çocuklarının okul yolculuklarını yürüme ve bisikletle değiştirir