METROBÜS SİSTEMLERİNİN Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Etkileri Raporu (Türkçe)

Metrobüs Sistemlerinin Etkileri

EMBARQ’ın 2013’ün sonlarına doğru yayınladığı rapor Bogota, Meksiko, Johannesburg ve İstanbul’daki metrobüs sistemlerinden toplanan performans, maliyet ve etki verilerini bir araya getirerek bu sistemler hakkında genel bir değerlendirme sunmayı amaçlar. EMBARQ Türkiye’nin Türkçe’ye çevirdiği rapor hızlı otobüs taşımacılığı, metrobüsün kentler üzerindeki etkisi gibi konulara değinmenin yanı sıra geleceğe bakış ve sonuç ve öneriler bölümlerine de yer verir.

Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen sonuçlara göre İstanbul’da uygulanan metrobüs sisteminin en büyük faydası %64 oranında kısalan yolculuk süresi. Bu sistem sayesinde otobüs işletme giderleri %23, yol güvenliğinde ise %9 iyileşme gözlendi. Hem İstanbul, hem de diğer üç kentte uygulanan metrobüs sistemlerinin karşılaştırıldığı raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.