Kent içi Ulaşıma Sürdürülebilir Çözümler

EMBARQ Türkiye’nin ortaklarından biri olduğu, Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen 25 adet ulusal ve uluslararası kuruluşun ortaklığı ile yürütülen “SOLUTIONS- Sharing Opportunities for Low carbon Urban TransportatION” Projesi Son Çalıştayı Akdeniz Bölgesi Ülkeleri’nin katılımıyla 5 Şubat 2015 Perşembe günü İTÜ Maçka Kampüsü, İstanbul’da gerçekleşti.

16. CODATU Konferansı’na paralel olarak düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Akdeniz Bölgesi Ülkeleri’nin yerel yönetimlerinin sürdürülebilir ulaşım için ihtiyaç duydukları konularda yapılan tespitler sunuldu. Çalıştayın devamında ise, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları, kent içi lojistik ve temiz araçlar konusunda kapasite artırıcı eğitimler verildi.

Önlem alınması şart

Farklı ülkelerin ortak sorunlarına ve bunlara ilişkin ortak çözümler bulmanın önemine değinen SOLUTIONs Proje Yöneticisi Pınar Köse, farklı uygulamaları paylaşmak ve net çözümler üretebilmenin öncelikli amaç olduğundan bahsetti.

2050 yılı için öngörülen %70 oranında küresel şehirleşme ve %22 oranında araç sahipliğine baktığımızda, kuşkusuz önlem alınması gereken bir geleceğin bizi beklediği kesin. 11 farklı şehirden 39 katılımcı ile Kocaeli’nde gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarını sunumunda paylaşan Pınar Köse, en fazla eksikliğin olduğu temanın “Kent Lojistiği” ve “Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Planları” olduğunu belirtti.

SOLUTIONs Projesi Son Çalıştayı

En büyük sorunlar: düzensiz kent içi toplu taşıma ve yaygın özel araç kullanımı

Şüphesiz ki, her kentin kendine göre farklı problemleri var. Kazablanka’da yapılan çalışamalar sonucunda, çok sayıda kent içi ulaşım planının uygulandığı görülürken, düzensiz kent içi toplu taşıma sistemleri ile yaygın özel araç kullanımı en büyük sorunlar olarak göze çarptı. Transportation Research Institute (TRI) Araştırmacısı Dr. Ayelet Galtzur, sunumunda İsrail, Tel-Aviv’deki kent içi ulaşım sorunları ve çalışmalarından bahsetti. Türkiye’ye benzer bir şekilde, İsrail’de de ulaşım sektörü bünyesinde bir çok mevkinin yer aldığından ve sorunlara ortak çözümler getirilmeye çalışıldığından bahseden Dr. Galtzur, ilk Metrobüs (BRT) sistemini kurduklarını, bisiklet paylaşım sistemleri ve park et-devam et sistemlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması için çalışmalara hızla devam edildiğini de açıkladı.
Çalıştay bitiminde ortaya çıkan ortak bir sonuç da, mevzuat eksiklikleri oldu. Mevcut yönetmeliğin eksiklerinin bir an önce giderilmesi, geliştirilmesi gerekliliğinin yanı sıra uygulanabilirlik ve bilinirlik konularında da ciddi problemler olduğu görüşünde hem fikir olundu. Farklı şehirlerde yapılan çalışmalar sonucunda karşılaştıkları dört temel alandaki ihtiyaç ve boşluk analiz sonuçlarını paylaşan uzmanlar, ortak bir çözüm önerisi olarak, sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu çözümleri sundu. Uzmanlara göre, daha yaşanabilir, yeşil kentler oluşturmak için kentleri, kirliliğe sebep olan tüm etkilerden arındırmak şart.

Fransız Ulaşım ve Şehir Planlama Enstitüsü IFSTTAR Proje Sorumlusu Laetitia Dablancın da Kent Lojistiği sunumunda belirttiği gibi; “Kent lojistiğinin çevresel anlamda büyük bir etkisi var ve emisyonların büyük bir çoğunluğunu kapsıyor. Aynı zamanda hava kalitesi ve gürültüye etki yapıyor. Belediyelerin en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. 20 sene öncesinde şehir dışında yer alan antrepolar artık şehir içinde yer alıyor. Bu bağlamda master planlarına kent lojistiğini destekleyen antrepoların entegre olması çok önemli”.